Generalforsamling den 20. juni 2020 kl. 10.00 – 11.30.

DAGSORDEN

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Formandens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab
  • Valg til bestyrelsen. På valg er Karl Pedersen og Ove Ahlgreen
  • Valg af suppleant
  • Valg af revisor
  • Indkomne forslag
  • Evt.